Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “BK App” BURGER KING® – BURGER BRANDS BELGIUM

My Burger King is een toepassing voor, onder andere, direct marketing doeleinden. Bijgevolg door gebruik te maken van My Burger King, kunt u kiezen om regelmatig via e-mail of pushberichten gepersonaliseerde informatie over diensten, activiteiten, promoties en/of evenementen van Burger King® te ontvangen die u mogelijks interesseren.

Gelieve aandachtig huidige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden alsook onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en Cookiesbeleid te lezen zodat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens data verwerken.

Na de aanmaak van uw My Burger King-account (indien van toepassing), heeft u ten allen tijde, volledig kosteloos en zonder enige motivatie, de mogelijkheid om uw voormelde toestemming in te trekken.

U kunt kiezen om geen My Burger King-account te creëren, in welk geval u echter niet zal kunnen genieten van de persoonlijke diensten en voordelen van My Burger King, maar enkel van de standaardpromoties van Burger King®.

1 - Toepasselijkheid van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden

De Toepassing “My Burger King” (hierna “My Burger King”) is eigendom van en wordt beheerd door Burger Brands Belgium NV, exploitant van het merk BURGER KING® in België en het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489 en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490 (hierna “Burger Brands Belgium” of "BBB").

Huidige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van My Burger King, naast de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden enerzijds en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacy- en Cookiesbeleid anderzijds, hebben de bepalingen van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.

Tenzij anders vermeld in deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, hebben gedefinieerde termen (beginnend met een hoofdletter) de betekenis die in de Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt gegeven.

Door My Burger King te downloaden en een gebruikersaccount aan te maken zoals hieronder beschreven, aanvaardt de Gebruiker de toepassing van deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB (gezamenlijk de “Voorwaarden”). Tevens verzaakt de Gebruiker volledig aan de toepassing van zijn/haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

Indien de Gebruiker niet instemt met de Voorwaarden, kan hij/zij My Burger King en verbonden diensten niet gebruiken. Bijgevolg nodigen wij elke Gebruiker uit om de Voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer hij/zij My Burger King op enige wijze gebruikt.

Het gebruiken van My Burger King is niet toegestaan voor personen jonger dan 13 jaar.

2 - Werking van de mobiele toepassing

2.1. Downloaden: My Burger King is verkrijgbaar in de App Store (Apple) en Google Play (Android). Het downloaden is gratis. My Burger King kan gedownload worden in de volgende landen: België, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, Polen alsook het Verenigd Koninkrijk.

Het gebruik van My Burger King is echter beperkt tot de restaurants die gelegen zijn in België en het Groothertogdom Luxemburg. My Burger King kan gebruikt worden in een smartphone voorzien van het bestuurssysteem iOS 10 of Android (vanaf de vijfde versie).

2.2. Principe: My Burger King is een gratis web-toepassing die vrij toegankelijk is in België en het Groothertogdom Luxemburg. My Burger King biedt de klanten van Burger King® de mogelijkheid om zogenaamde “BK-Coins” te sparen, die verzameld worden bij elke aankoop aan de kassa, Drive-in en/of in voorkomend geval aan de bestelzuilen, op vertoon van de unieke QR-Code in BK App (BK-ID). Het sparen van BK-Coins kan enkel door het aanmaken van een profiel in My Burger King. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt een flyer ter beschikking van de Gebruiker gesteld in het restaurant, uitsluitend om de Gebruiker toe te laten zijn/haar eerste BK-Coins te sparen in afwachting van de creatie van zijn/haar My Burger King-profiel. Het aanmaken van een persoonlijk profiel stelt de Gebruiker in staat om zijn/haar puntensaldo te consulteren.

De Gebruiker kan zijn/haar BK-Coins vervolgens inruilen voor gratis Burger King®-producten volgens een vooraf bepaalde lijst (zie onderstaande lijst). Elke aankoopschijf van 0,20€ (zonder korting) geeft recht op 1 BK-Coin.

2.3. “Basic” registratie: Om BK-Coins te verzamelen, moet de Gebruiker zich eerst registreren via “Mijn Profiel”. Dat kan via Facebook Connect of een speciaal daartoe bestemd formulier. Deze registratie is uniek en individueel, dit wil zeggen één My Burger King-account per natuurlijke persoon. Een My Burger King-account kan niet worden overgedragen aan een derde persoon.

Bij registratie krijgen Gebruikers die reeds in het bezit zijn van een unieke QR-Code de kans om deze in te voeren, om de punten die ze reeds hebben verzameld te kunnen ophalen. De flyer die ter beschikking wordt gesteld van de klanten in de restaurants, dient enkel om de eerste BK-Coins te sparen in afwachting van de creatie van een My Burger King-profiel.

De Gebruiker dient volledige, correcte en actuele gegevens aan BBB te bezorgen, zodat de account zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk is. Bij gebrek hieraan, behoudt BBB zich het recht voor de account van de Gebruiker te blokkeren of te verwijderen. Hierbij stemt de Gebruiker ermee in geen informatie betreffende zijn/haar account door te geven aan derden en BBB onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet gemachtigd gebruik van zijn/haar account. De Gebruiker is op elk moment en uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich op zijn/haar account voordoen, zelfs indien hij/zij er niet van op de hoogte is.

Indien hij/zij zijn/haar paswoord is vergeten, kan de Gebruiker een nieuw paswoord opvragen via een e-mailadres of via Facebook Connect.

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar persoonsgegevens wijzigen, met uitzondering van zijn/haar geboortedatum.

2.4. BK-Coins verzilveren : De BK-Coins kunnen uitsluitend worden verzilverd via My Burger King, en dit binnen het jaar na de laatste aankoop. BK-Coins zullen nooit kunnen worden ingewisseld voor geld of voor andere producten dan deze zoals hieronder omschreven.

Omzettingstabel BK-Coins Gratis Burger King®-producten

• 75 BK-Coins = 1 Medium portie frieten of Koffie
• 100 BK-Coins = 1 Hamburger
• 125 BK-Coins = 1 Cheeseburger
• 150 BK-Coins = 1 Sundae (of choice) / 1 Shake Small (of choice) / 1 Soft drink
• 175 BK-Coins = 4 Chili Cheese / 4 King Nuggets
• 275 BK-Coins = 1 Big King / Crispy Chicken / King Fish
• 300 BK-Coins = 1 Whopper
• 550 BK-Coins = 1 cadeaucheque ter waarde van € 10, één jaar geldig. Niet-inruilbaar. Er wordt tevens geen geld teruggegeven op deze cheque.

De Gebruiker kan op elk moment het saldo van zijn/haar BK-Coins raadplegen, rechtstreeks en uitsluitend het tabblad “My History” in My Burger King.

In geen enkel geval kan het saldo aan de kassa worden opgevraagd.

De verzilvering gebeurt aan de kassa, nadat door de Gebruiker de keuze van het gewenste gratis product wordt bevestigd. Na bevestiging wordt een unieke QR-Code aangemaakt, die voorafgaand aan betaling bij de kassa, Drive-in of desgevallend bij de bestelzuilen wordt voorgelegd. BK-Coins kunnen enkel en alleen gebruikt worden om de specifieke producten te verkrijgen en niet voor een onderdeel van een menu. Zodra de QR-Code gescand is, wordt het saldo van de BK-Coins van de Gebruiker automatisch bijgewerkt door het aantal BK-Coins van het bevestigde gratis product ervan af te trekken. De Gebruiker kan slechts één gratis product per ticket bevestigen. Het saldo van de BK-Coins is eigen aan elke Gebruiker. Er kunnen geen BK-Coins tussen twee verschillende accounts worden doorgegeven. In geen geval kan de Gebruiker het aangeboden product kiezen en/of omruilen.

BBB behoudt zich het recht voor om op elk moment voormelde omzettingstabel en/of voorwaarden voor de verzilvering van BK-Coins eenzijdig te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en de Gebruiker er als gevolg van het gebruik van My Burger King kennis van neemt.

2.5. Boosters: In bepaalde gevallen kunnen de BK-Coins op een andere manier worden verzameld dan door de aankoop van Burger King®-producten. De Gebruiker kan extra BK-Coins verzamelen via Boosters. De Boosters worden als volgt gedefinieerd:

  • Login Advanced: De Gebruiker kan in één keer 25 extra BK-Coins verzamelen indien hij/zij zijn/haar informatie invult op zijn Geavanceerd Profiel.
  • Verjaardag : Op de dag die de Gebruiker in zijn/haar account als verjaardag heeft opgegeven, ontvangt hij/zij 25 extra BK-Coins, doch enkel voor zijn/haar eerste aankoop vanaf de datum van zijn/haar verjaardag tot twee weken erna.

2.6. E-coupon: In bepaalde gevallen kan de Gebruiker een digitale kortingsbon activeren (e-coupon). Deze kan slechts eenmalig worden gebruikt en is niet cumuleerbaar met andere kortingen. De coupon kan enkel omgeruild worden voor het specifieke product en niet voor een onderdeel van een menu. De coupon dient voor gebruik geactiveerd te worden. Nadat het geactiveerd is, genereert de coupon automatisch een unieke QR-Code die bij het bestellen moet worden gescand. De Gebruiker kan verschillende e-coupons activeren op voorwaarde dat alle aankopen beantwoorden aan de gebruiksvoorwaarden van de e-coupons.

2.7. Restaurant Locator: Een lokalisatietool die toelaat de Burger King®-restaurants in de buurt van de Gebruiker te zoeken en/of weergeven. Hiervoor dient de Gebruiker zijn/haar geolokalisatie te activeren. De Gebruiker heeft zo de mogelijkheid de praktische informatie van het restaurant te raadplegen.

2.8. Verbinding : De Gebruiker kan in geen geval klacht indienen bij BBB indien hij/zij geen toegang krijgt tot het My Burger King-platform wegens een reden die bij zichzelf ligt en/of een extern technisch probleem.

2.9. Manueel invoeren : Indien de Gebruiker wegens een reden die bij zichzelf ligt zijn BK-ID niet kan voorleggen aan de kassa, bij de Drive-in en/of desgevallend aan de bestelzuilen, kan hij/zij de unieke code op zijn/haar ticket achteraf manueel invoeren via de tabblad “BK-ID – Mijn BK-Coins manueel invoeren met een ticketnummer”. Dit is slechts één keer per week mogelijk en binnen de 24 uren volgend op het aanmaken van het ticket.

2.10. Geldigheid : BK-Coins zijn 12 maanden geldig. Indien er gedurende deze periode geen enkele aankoop wordt verricht, behoudt BBB zich het recht voor de BK-Coins te annuleren, evenals de voordelen die gekoppeld zijn aan de account.

3 - Minderjarigen

Het gebruiken van My Burger King, en dus het aanmaken van een account, is verboden voor personen die niet minstens 13 jaar oud zijn.

In geen geval heeft My Burger King als doel om minderjarigen ertoe aan te zetten aankopen te verrichten.

4 - Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van het gebruiken van My Burger King, kan BBB persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen en
verwerken in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB. Het Privacy- en Cookiesbeleid legt uit hoe BBB bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt bij het gebruik van My Burger King. Door een gebruikersaccount aan te maken en het gebruik van My Burger King, erkent de Gebruiker dat hij/zij het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB heeft gelezen en verklaart dat hij/zij het heeft aanvaard.

Onverminderd het algemene karakter van het Privacy- en Cookiesbeleid, vestigt BBB de aandacht van de Gebruiker op het feit dat informatie met betrekking tot het gebruik van My Burger King door de Gebruiker, door BBB kan worden gecontroleerd om na te gaan of dit gebruik in overeenstemming is met de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, teneinde misbruik te voorkomen of te bestraffen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is het gerechtvaardigde belang van BBB. In geen geval zal BBB de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de Gebruiken die voorrang kunnen hebben aantasten.

5 - Ontbinding

5.1. BBB behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder enige kennisgeving of motivering de toegang tot en het gebruik van My Burger King door de Gebruiker te beëindigen, in het bijzonder en zonder daartoe beperkt te zijn wanneer BBB verneemt of vermoedt dat de Gebruiker My Burger King gebruikt op een onrechtmatige wijze en/of in strijd met de Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving.

5.2. De Gebruiker kan My Burger King eveneens op elk moment en kosteloos van zijn/haar apparaat verwijderen. In dat geval worden alle gegevens van de Gebruiker, met inbegrip van persoonsgegevens, permanent en onherroepelijk geanonimiseerd en worden alle overige BK-Coins (indien van toepassing) automatisch verwijderd.


Algemene Verkoopsvoorwaarden BURGER KING® CLICK & COLLECT

1 - Toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden BURGER KING® CLICK & COLLECT (hierna de “Click & Collect Voorwaarden”) regelen de rechtsverhouding tussen Burger Brands Belgium NV, exploitant van het merk BURGER KING® in België en het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490 (hierna “Burger Brands Belgium” of “BBB”) en u (de “Gebruiker”), in het kader van uw gebruik van de Dienst Click & Collect (zoals hieronder gedefinieerd), ter beschikking gesteld door BBB en uitsluitend op de mobiele toepassing My Burger King.

Elke verwijzing in deze Click & Collect Voorwaarden naar “wij/we”, “ons” of “onze”, dient te worden opgevat als een verwijzing naar Burger Brands Belgium.

Door gebruik te maken van de Dienst Click & Collect, stemt de Gebruiker in met huidige Click & Collect Voorwaarden, alsook met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “My Burger King” en het Privacy- en Cookiesbeleid (hierna gezamenlijk de “My Burger King Voorwaarden”). Tevens verzaakt de Gebruiker volledig aan de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Click & Collect Voorwaarden enerzijds en de My Burger King Voorwaarden
anderzijds, hebben de bepalingen van de Click & Collect Voorwaarden voorrang.

Bij het aanmaken van zijn/haar gebruikersaccount op My Burger King of vóór het plaatsen van de eerste Bestelling (zoals hieronder gedefinieerd) verklaart de Gebruiker deze Click & Collect Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

BBB kan deze Click & Collect Voorwaarden op elke moment wijzigen. In geval van wijziging, zal de Gebruiker worden uitgenodigd om de nieuwe versie van de Click & Collect Voorwaarden te accepteren voordat een nieuwe Bestelling op My Burger King kan bevestigd worden. De actuele versie van de Click & Collect Voorwaarden is altijd beschikbaar op My Burger King. De bevestiging van elke nieuwe Bestelling impliceert de aanvaarding van de Click & Collect Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de voornoemde bevestiging.

Indien de Gebruiker niet instemt met de Click & Collect Voorwaarden (en/of de My Burger King Voorwaarden), kan hij/zij de Dienst Click & Collect niet gebruiken. Bijgevolg nodigen wij elke Gebruiker uit om de Click & Collect (alsook de My Burger King Voorwaarden) aandachtig te lezen vooraleer hij/zij de Dienst Click & Collect gebruikt.

2 - Definities

2.1.“Burger Brands Belgium” of “BBB”: de vennootschap naar Belgisch recht, Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490.

2.2. “Burger Brands Luxembourg” of “BBL”: de dochteronderneming van Burger Brands Belgium, namelijk de vennootschap naar Luxemburgs recht, Burger Brands Luxembourg SA, met maatschappelijke zetel te L-1549 Luxemburg, Rue des Frênes 3-5, en ingeschreven in de Registre de Commerce des Sociétés onder het nummer B65185.

2.3.“Bestelling”: betekent het feit dat de Gebruiker, via My Burger King, in het Burger King®-Restaurant van zijn/haar keuze, producten bestelt die hij/ zij wenst uit het assortiment dat op My Burger King wordt aangeboden, voordat hij/ zij de bestelling zelf afhaalt in het gekozen Burger King®-Restaurant, voor consumptie ter plaatse of om mee te nemen.

2.4.“My Burger King”: betekent de mobiele toepassing die eigendom is van en beheerd wordt door Burger Brands Belgium, die door de Gebruiker kan worden gedownload op zijn/haar smartphone en die de Gebruiker met name in staat stelt om BK-Coins te sparen zoals uitgelegd in de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “My Burger King”. Via My Burger King kan de Gebruiker ook één of meerdere Bestellingen plaatsen.

2.5.“Betaaldienstverlener”: de online betaaldienstverlener die door BBB wordt ingeschakeld voor het ontvangen van betalingen via My Burger King, namelijk de Nederlandse vennootschap MOLLIE B.V., met maatschappelijke zetel te 1016 EE Amsterdam, Keizersgracht 313, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30204462.

2.6.“Burger King®-Restaurant”: elk Burger King®-restaurant waarnaar wordt verwezen op My Burger King. Burger King®-Restaurants worden ofwel (i) geëxploiteerd door onafhankelijke franchisenemers die aangesloten zijn bij het Burger King®-franchisenetwerk, ofwel (ii) rechtstreeks door BBB geëxploiteerd in België of door BBL in het Groothertogdom Luxemburg. Niet alle restaurants in het Burger King®--netwerk zijn opgenomen in My Burger King.

2.7.“Dienst Click & Collect”: de dienst die uitsluitend toegankelijk is via My Burger King en die Gebruikers in staat stelt een bestelling te plaatsen. De Dienst Click & Collect is voorbehouden voor Gebruikers van 13 jaar en ouder.

2.8.“Gebruiker”: elke natuurlijke persoon die My Burger King gebruikt.

3 - Onderwerp van de Click & Collect Voorwaarden

Het doel van deze Click & Collect Voorwaarden is het bepalen van de voorwaarden waaronder de Gebruiker een Bestelling kan plaatsen op My Burger King en zijn/haar Bestelling kan afhalen in het geselecteerde Burger King®-Restaurant.

Transacties die via My Burger King worden uitgevoerd, worden rechtstreeks afgesloten tussen de Gebruiker enerzijds en (i) de franchisenemer die het door de Gebruiker gekozen Burger King®-Restaurant uitbaat of, (ii) BBB of BBL wanneer het gekozen Burger King®-Restaurant rechtstreeks door BBB of BBL wordt geëxploiteerd anderzijds. Deze Click & Collect Voorwaarden binden

  • in alle gevallen de Gebruiker aan BBB voor wat betreft het gebruik van My Burger King, en
  • de Gebruiker aan het door haar/hem gekozen Burger King®-Restaurant, in het kader van elke nieuwe Bestelling met betrekking tot het uitvoeren van de Bestelling.

Noch BBB noch BBL is verkoper van de producten die door de Gebruiker via My Burger King worden besteld bij Burger King®-Restaurants die onder franchise worden geëxploiteerd.

4 - Plaatsen en uitvoeren van Bestellingen

4.1.Plaatsen van Bestellingen
Om een Bestelling te plaatsen, moet de Gebruiker de volgende stappen volgen:

a. Voorafgaand aan de eerste Bestelling downloadt de Gebruiker My Burger King op zijn/haar smartphone en maakt hij/zij een gebruikersaccount aan op My Burger King via Facebook Connect of het daarvoor bestemde formulier (als hij/zij dit nog niet heeft gedownload of nog geen gebruikersaccount heeft aangemaakt), of, voor elke andere Bestelling, dient de Gebruiker naar My Burger King te gaan en in te loggen door zijn/haar login en wachtwoord in te voeren of naar Facebook Connect.

b. De Gebruiker selecteert het Burger King®-Restaurant waar hij/zij zijn/haar Bestelling wil afhalen. De Gebruiker kan het Burger King®-Restaurant van zijn/haar keuze zoeken in de zoekbalk die toegankelijk is via My Burger King. Tegelijkertijd geeft My Burger King informatie via een geolokalisatiesysteem over de Burger King®-Restaurants waar de Gebruiker zijn laatste Bestellingen heeft geplaatst, alsook over de Burger King®-Restaurants die zich in de buurt van de Gebruiker bevinden. Door te klikken op de knop die voorbehouden is voor een Burger King®-Restaurant, heeft de Gebruiker toegang tot verschillende informatie erover, waaronder de openingstijden. De Gebruiker bevestigt zijn keuze door te klikken op de knop “Start mijn bestelling” onderaan de pagina van het geselecteerde Burger King®-Restaurant.

c. De Gebruiker selecteert de gewenste producten (menu’s), eventuele supplementen en/of aanvullende producten (fingerfood, dranken, desserts, etc.).

d. De Gebruiker bevestigt zijn/haar Bestelling na de overzichtslijst te hebben gecontroleerd en geeft aan of hij/zij zijn/haar Bestelling wil meenemen of ter plaatse wil consumeren.

e. De Gebruiker betaalt de Bestelling online nadat hij/zij de gewenste en beschikbare betalingsmethode heeft gekozen (BANCONTACT, VISA, MASTERCARD of AMEX). In dit verband mag de Gebruiker geen gebruik maken van e-coupons als betaalmiddel.

f. Na bevestiging van de betaling wordt de Gebruiker, indien de betaling wordt geaccepteerd, via My Burger King op de hoogte gesteld van de ontvangst van de betaling door de Betaaldienstverlener.

4.2.Voorbereiden en afhalen van de Bestellingen

4.2.1. Pas wanneer de Gebruiker op de knop “Ik ben hier” klikt, wordt de Bestelling naar het door de Gebruiker op My Burger King geselecteerde Burger King®-Restaurant gestuurd voor de bereiding. In de tussentijd blijft de Bestelling toegankelijk op My Burger King in het tabblad “Mijn bestellingen”. De Gebruiker moet zich in het op My Burger King geselecteerde Burger King®-Restaurant bevinden om op de knop “Ik ben hier” te klikken. Na het aanklikken van de knop “Ik ben hier” krijgt de Gebruiker via My Burger King een ordernummer. Wanneer de Bestelling van de Gebruiker klaar is, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld door een bericht dat hij/zij via My Burger King zal ontvangen. Door naar het loket van het door hem/haar gekozen Burger King®-Restaurant te gaan, worden de bestelde producten na controle van het ordernummer aan de Gebruiker overhandigd.

4.2.2. Als de Gebruiker op de knop “Ik ben hier” klikt voordat hij/zij in het gekozen Burger King®-Restaurant is, loopt hij/zij het risico dat de bestelde producten die hem/haar aan het loket van het Burger King®-Restaurant worden gegeven, koud zijn. In dit geval zullen de aan de Gebruiker overhandigde producten niet worden teruggenomen door het Burger King®-Restaurant, en zal de Gebruiker zijn bestelling niet kunnen annuleren of welke vergoeding dan ook verkrijgen. Indien de Gebruiker meer dan vijfenveertig (45) minuten na ontvangst van het bericht dat zijn/haar Bestelling klaar is, het geselecteerde Burger King®-Restaurant binnenkomt, worden de bestelde producten die niet meer geschikt zijn voor consumptie niet meer overhandigd aan de Gebruiker, en kan zijn/haar Bestelling niet annuleren en geen enkele vergoeding bekomen.

4.3.Gevolg van het niet bevestigen of afhalen vóór de sluiting van het Burger King®-Restaurant
De Gebruiker moet op de knop “Ik ben hier” klikken en zijn/haar Bestelling in het geselecteerde Burger King®-Restaurant afhalen op dezelfde dag als die waarop deze is bevestigd op My Burger King, vóór de sluitingstijd van het geselecteerde Burger King®-Restaurant.

Het is aan de Gebruiker om de sluitingsuren van het gekozen Burger King®-Restaurant te controleren bij het plaatsen van een Bestelling. De openingstijden van het Burger King®-Restaurant waar de Gebruiker zijn/haar Bestelling wil afhalen staan aangegeven op My Burger King. Elke Bestelling die betaald en niet is afgehaald de dag na de bevestiging ervan voor drie (3) uur 's ochtends, zal aan de Gebruiker worden terugbetaald.

4.4.Annulering van de Bestelling en het ontbreken van het herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel VI.53, 4° van het Wetboek van Economisch Recht, kan het herroepingsrecht dat van toepassing is op de verkoop op afstand niet worden uitgeoefend in geval van levering van goederen die wegens hun aard snel kunnen bederven of met een beperkte houdbaarheid. Elke Bestelling die bevestigd is op My Burger King en gevolgd door een klik op de knop “Ik ben hier” is vast en definitief. De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten.

Bestellingen die definitief zijn bevestigd, betaald en afgehaald kunnen niet worden geannuleerd.

Geen enkel afgehaald product kan worden teruggenomen of geruild.

5 - Prijs en producten

5.1.Prijs
De prijzen zoals die op My Burger King staan, zijn aangegeven in euro’s (EUR) en zijn inclusief alle belastingen, met inbegrip van de BTW die van toepassing is op de dag van de Bestelling.

De prijzen kunnen te allen tijde door het Burger King®-Restaurant worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de Bestelling op My Burger King staat vermeld, de enige geldende prijs is.

5.2.Producten
Het productaanbod op My Burger King kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De producten die op het moment van de Bestelling in de My Burger King-catalogus staan, zijn de producten die, onder voorbehoud van verkrijgbaarheid, beschikbaar zijn in het door de Gebruiker geselecteerde Burger King®-Restaurant.

Aangezien de voorraadstatus van elk Burger King®-Restaurant in real time wordt bijgewerkt, is een product dat wordt aangeboden in een Burger King®-Restaurant in de fase van de bevestiging in principe beschikbaar op het moment van de bereiding, wat nogmaals enkel kan geschieden wanneer de Gebruiker op de knop “Ik ben hier” klikt. Het kan echter voorkomen dat één of meer producten niet beschikbaar zijn nadat de Bestelling is bevestigd. In dit geval wordt de Gebruiker uiterlijk bij aankomst in het gekozen Burger King®-Restaurant geïnformeerd. Er zal hem/haar een alternatieve oplossing worden aangeboden of de annulering van zijn/haar Bestelling. Indien de Gebruiker ervoor kiest om de Bestelling te annuleren, zal het bedrag van de Bestelling worden terugbetaald.

Productfoto's worden enkel ter illustratie getoond en zijn niet contractueel bindend voor BBB (en BBL) of de Burger King®-Restaurants.

6 - Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van het gebruiken van My Burger King, inclusief de Dienst Click & Collect, kan BBB persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid, dat van toepassing is bij het gebruiken van de Dienst Click & Collect. Het Privacy- en Cookiesbeleid legt uit hoe BBB bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt, onder andere, bij het gebruiken van My Burger King. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van My Burger King (en de Dienst Click & Collect indien van toepassing), erkent de Gebruiker het Privacy- en Cookiebeleid te hebben gelezen en verklaart hij/zij het te hebben geaccepteerd.

Onverminderd het algemene karakter van het Privacy- en Cookiebeleid, erkent de Gebruiker en stemt hij/zij ermee in dat zijn/haar Betalingsgegevens (zoals gedefinieerd in het Privacy- en Cookiebeleid) door BBB aan de Betaaldienstverlener kunnen worden doorgegeven voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de betaling van de Bestelling van de Gebruiker.

7 - Contact en klacht

Indien de Gebruiker vragen heeft over de Dienst Click & Collect, deze Click & Collect Voorwaarden of indien de Gebruiker problemen ondervindt bij het gebruiken van de Dienst Click & Collect, kan de Gebruiker contact opnemen met BBB via het online formulier op de pagina « Consumentendienst » van de permanente website www.burgerking.be.

Indien de Gebruiker niet tevreden is met het antwoord van BBB of het Burger King®-Restaurant of op enig ander moment, kan hij/zij zijn/haar klacht kosteloos indienen op het volgende adres:

8 - Diverse bepalingen

8.1. BBB zal een eventuele kennisgeving die onder deze Click & Collect Voorwaarden aan de Gebruiker moet worden gesteld, per bericht versturen via My Burger King of, indien van toepassing, naar het e-mailadres dat de Gebruiker aan BBB heeft verstrekt.

8.2. De Gebruiker mag het geheel of een deel van zijn/haar rechten en/of verplichtingen op grond van deze Click & Collect Voorwaarden niet toewijzen, overdragen, doen betalen of in licentie geven aan een derde.

8.3. De Gebruiker bevestigt dat huidige Click & Collect Voorwaarden en de My Burger King Voorwaarden, de gehele overeenkomst uitmaakt tussen de Gebruiker en BBB, en dat ze elk eerder tussen de Gebruiker en BBB tussengekomen akkoord en regeling met betrekking tot hetzelfde voorwerp, vervangen. De Gebruiker bevestigt (i) dat hij/zij niet is uitgegaan van een verklaring of een voorstelling van zaken die niet uitdrukkelijk het voorwerp uitmaakt van de bepalingen van huidige Click & Collect Voorwaarden en de My Burger King Voorwaarden; en (ii) dat hij/zij geen recht heeft op enige schadevergoeding ten aanzien van de verklaringen of voorstellingen van zaken die niet uitdrukkelijk in deze Click & Collect Voorwaarden en/of de My Burger King Voorwaarden zijn opgenomen.

8.4. In het geval dat een bepaling van deze Click & Collect Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit in eender welk rechtsgebied, dient een dergelijke bepaling te worden geacht geen deel uit te maken van huidige Click & Collect Voorwaarden. Dit doet geen afbreuk aan de geldigheid, de wettigheid en de uitvoerbaarheid van deze bepaling in de andere rechtsgebieden

8.5. Deze Click & Collect Voorwaarden worden voor een onbepaalde duur afgesloten. De Gebruiker kan op elk moment stoppen met het gebruiken van de Dienst Click & Collect. BBB kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, de Dienst Click & Collect stopzetten, onverminderd het uitvoeren van de dan lopende Bestellingen.

9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige Click & Collect Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de sluiting, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidige Click & Collect Voorwaarden, de Dienst Click & Collect en/of latere verrichtingen die daaruit kunnen voortvloeien, alsook elk ander geschil met betrekking tot, of in verband met wat voorafgaat, zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel behoren, onverminderd artikel VI.83, 23° van het Wetboek van Economisch Recht.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de inwoners van het Groothertogdom Luxemburg om zich te beroepen op het Luxemburgs recht en/of een vordering in te stellen bij de Luxemburgse rechtbanken voor Bestellingen bij Burger King®-Restaurants in Luxemburg.

Laatste update: januari 2021.